Kolumni Somero-lehdessä 15.2.2022

15.2.2022

Kohti Varsinais-Suomen hyvinvointialuetta

Aluevaalit on pidetty, valtuusto valittu ja maaliskuun alussa valtuusto järjestäytyy ja valitsee luottamushenkilöt eri toimielimiin. Perehdytystä laajaan toimialaan on aloitettu. Hyvinvointialueen järjestämisvastuulla on huima joukko toinen toistaan tärkeämpiä tehtäviä mm. Perusterveydenhuolto, esim. terveysasemien vastaanottotoiminta ja niiden vuodeosastot, erikoissairaanhoito, esim. Turun yliopistollisen keskussairaalan eri sairaalat, ensihoito, kuten ambulanssit, palo- ja pelastustoiminta, suun terveydenhuolto, mielenterveys- ja päihdepalvelut, äitiys- ja lastenneuvolat, aikuissosiaalityö, lastensuojelu, vammaispalvelut, ikääntyneiden asumispalvelut, kotihoito ja kuntoutus.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen valtuustoryhmien välinen neuvotteluryhmä teki linjauksen hyvinvointialueen toimielinrakenteesta ja toimielinten kokoonpanosta.

Varsinais-Suomen 79-jäseniselle aluevaltuustolle valitaan puheenjohtajan lisäksi kolme varapuheenjohtajaa. Aluehallitukseen valitaan 15 jäsentä. Lisäksi perustetaan hallituksen jäsenistä ja varajäsenistä koostuva konsernijaosto. Hallitus voi erillisellä päätöksellä perustaa muita valmistelevia toimielimiä.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle perustetaan lakisääteisen aluevaalilautakunnan ja tarkastuslautakunnan lisäksi 5 valmistelulautakuntaa. Lautakuntamalli perustuu elinkaariajatteluun. Ruotsinkielisten palveluiden ja pelastustoimen palveluiden lautakuntien lisäksi perustetaan lasten ja nuorten, työikäisten sekä ikääntyneiden palveluiden valmistelulautakunnat. Lautakuntiin valitaan kuhunkin 13 jäsentä. Näiden lisäksi asioita valmistelee tulevaisuuden, tutkimuksen ja osaamisen neuvottelukunta.

Lautakuntarakenteen ikäkaarimalli on uusi, eikä siitä ole juuri kokemuksia kunnissa. Taustalla on tavoite palvelujen saumattomasta integraatiosta. Asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi perustetaan lisäksi nuorisovaltuusto sekä vanhus-, vammais- ja monikulttuurisuusneuvottelukunnat.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen päätöksenteko-organisaatio on väliaikainen. Toimielinten toimenkuvia tarkennetaan ja uudelleenarvioidaan valmistelun perusteella.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueesta tulee maakunnan suurin työllistäjä. Kuntien, sairaanhoitopiirin, erityishuoltopiirien ja pelastuslaitoksen palveluksessa oleva sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen henkilöstö siirtyy hyvinvointialueen palvelukseen vuoden 2023 alusta. Uudella hyvinvointialueella työskentelee vuoden noin 23 000 eri alojen ammattilaista.

Kehittämistyö tulee viemään vuosia, mutta uudistuksen ensimmäinen tavoite on saavutettu, jos tammikuussa 2023 asiakkaat eivät huomaan suurta muutosta ja työntekijöille on maksettu palkat ajallaan.