Jani Kurvinen - Uutta energiaa

Uutta
ener­giaa

hyvinvointiin.
||
perheiden tukemiseen.
||
kokonais­turvallisuuteen.
||
liikkumiseen ja lämmittämiseen.
||
hyvinvointi­alueiden toiminnan parantamiseen.

Uutta energiaa perheiden tukemiseen

Perhe on elämämme tärkein yhteisö. Nuorille tulee tarjota tukea ja ohjausta perhe-elämään sekä parantaa työn ja lapsiarjen yhteensovittamista. Nuoret kokevat elämänsä liian epävarmaksi perheen perustamista ajatellen ja moni ajattelee myös vapautta luoda uraa ja toteuttaa henkilökohtaisia toiveita ja valintoja perheen perustamisen sijaan.

Uutta energiaa kokonaisturvallisuuteen

Omavaraisuudesta huolehtiminen on tulevaisuuteen varautumista ja varautuminen on viranomaisten, yritysten, järjestöjen ja kansalaisten yhteistyötä. Nuorten maanpuolustustahtoa vahvistetaan mm koko ikäluokalle suunnatun kutsuntapäivän järjestämisellä. Hybridiuhat, pandemiat ja luonnonmullistukset ovat otettava paremmin huomioon varautumisessa.

Uutta energiaa liikkumiseen ja lämmittämiseen

Ydinvoima on välttämätöntä perusvoimaa. Tuuli- ja aurinkoenergia lisääntyy ja se tulee valjastaa mm. vedyntuotantoon, joka ei ole vain sähkön kuljettaja vaan myös energiavarasto, mutta esim. biokaasulla voimme tehdä hajautettua säätövoimaa ja elävöittää koko maaseutua.

Uutta energiaa hyvinvointialueiden toiminnan parantamiseen

Vaikka valta operatiivisesta toiminnasta on alueilla, ministeriön ohjaus valtionrahoituksen määrään ja investointien hyväksymiseen ohjaavat merkittävästi toimintaa. Valtakunnalliset mallit tiedolla johtamiseen tai hajanaisten tietojärjestelmien yhteensovittamiseen ovat välttämättömiä uudistuksen menestymiseen.