Puhe Itsenäisyyspäivä 2022

6.12.2022

Arvoisat sodan ajan sukupolvet hyvät juhlavieraat

Pienen kansakunnan turvallisuus syntyy taidosta ymmärtää maailman muutoksia sekä viisaudesta määrittää siinä oma paikkansa ja politiikkansa. Turvallisuudesta huolehtiminen tarkoittaa myös varautumista pahimpaan ja siinä Suomi on ollut esimerkillinen. Yleinen asevelvollisuus ja mittavat investoinnit niin maalla, merellä kuin ilmassa ovat turvallisuuden huolehtimista.

Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan alkamisen jälkeen kansalaisten mielipiteet sotilaallisesta liittoutumattomuudesta muuttuivat nopeasti ja Suomi hakikin keväällä suurella enemmistöllä puolustusliitto NATON jäsenyyttä. Naton jäsenmaan ovat Turkkia ja Unkaria lukuun ottamatta ratifioineet sopimuksen, mutta jäsenmaat ovat antaneet jo turvatakuita prosessin ajaksi. Jäsenyys on luonnollinen jatkumo kumppanuustyölle, mutta tuli nopeudessaan yllätyksenä meille kaikille.

Suomella on paljon annettavaa ihmiskuntaa vaivaavien suurten ongelmien, kuten ruoka-, vesi- ja energiakysymysten kestävässä ratkaisemisessa. Vastuullisuus, ylisukupolvisuus, tasa-arvo ja sivistys muodostavat arvoperustan Suomen oman turvallisuuden varmistamisessa sekä ihmiskunnan isojen kysymysten ratkaisemisessa.

Oman turvallisuuden takaamiseksi meidän tulee vahvistaa Suomen energia- ja ruokaturvaa tulevina vuosina. Suomalaisen maa- ja metsätalouden harkitsematon rajoittaminen vähentäisi suomalaisten työtä ja toimeentuloa ja lisäisi Suomen riippuvuutta ulkomaista.

Ruoka, lämpö ja sähkö omasta maasta on suomalaisten turva. Turvallisuuden vahvistaminen edellyttää toimenpiteitä, jotka tukevat ruoantuotantoamme ja vähentävät riippuvuuttamme ulkomaisista raaka-aineista ja energiasta. Kotimaisten uusiutuvien luonnonvarojen suosiminen on kestävin linja myös työllisyyden, talouden ja ympäristön kannalta. Suomen luonnonvarojen kehittäminen sekä vastuullinen hyödyntäminen on suuri mahdollisuus.

Kun koko maassa on elämää ja tulevaisuususkoa, voidaan joka maakunnan mahdollisuudet ottaa käyttöön yhteiseksi hyväksi. Tästäkin syystä joka puolella Suomea pitää voida rakentaa turvallista ja hyvää elämää, eivätkä alueelliset toimeentulo-, hyvinvointi- tai sivistyserot saa revetä tulevina vuosina taloutta vahvistettaessa.

Tänään meillä on kunnia juhlistaa tätä tilaisuutta itsenäisessä Suomessa. Isänmaassa, jonka historia on vaiherikkaudessa vaatinut suunnattomiakin uhrauksia.

Hyvää itsenäisyyspäivää