Puhe puoluevaltuuston kokouksessa

1.1.2021

Väyläviraston luokittelun mukaan huonoja ja erittäin huonoja teitä on kymmeniä tuhansia kilometrejä kaikissa kuntoluokissa. Lisäksi huonokuntoisten siltojen ja laitureiden määrä kasvaa joka vuosi. Varsinais-Suomessa on muun Suomen tapaan useita korjauskustannuksiltaan suuria kohteita odottamassa korjausrahoitusta.

Painorajoitetut sillat haittaavat etenkin raskaita kuljetuksia.

Kokonaistaloudellisesti olisi edullisempaa korjata tiet ja sillat ennen vaurioiden pahentumista.

Varsinais-Suomen alueella on reilusti yli tuhat (1 127) siltaa, joista huonokuntoisia tai tyydyttäviä on 670 kpl. Tänä vuonna peruskorjataan tai uusitaan 3 siltaa ja yksi laituri.

Toiseksi haluamme tukea omaisuuden suojaa vahvistavaa kannanottoa.

Varsinais-Suomen luonnonarvojen ja -varojen vaihemaakuntakaavan on ollut valmistelussa yli viisi vuotta ja olemme edenneet hyväksymisvaiheeseen. Vaihemaakuntakaavassa käsitellään maakunnan kierto- ja biotalouden näkökulmasta keskeisten luonnonvarojen käyttö ja potentiaalit sovittaen ne yhteen luonnonarvojen, virkistyksen ja matkailun kehittämistarpeiden kanssa, sekä muuttamalla maakuntakaavan sisältöä ja näkökulmaa aiempaa strategisemmaksi.
Yritimme poistaa useassa käsittelyvaiheessa uuden ehdotetun kaavamerkinnän ”Laaja, merkittävä ja yhtenäinen metsävaltainen vyöhyke” sen epäselvien oikeusvaikutusten vuoksi. Mielestämme merkintä loukkaa toteutuessaan maanomistajan perustuslaillisia oikeuksia rajoittamalla korvauksetta merkinnän kohteena olevan alueen rakentamista ja metsänhoidollista käyttöä. Lisäksi jo kertaalleen upotetut soidensuojeluohjelman täydennysalueet on lisätty karttoihin.

Kiitos ja ollaan puheis’